Doprava zdarma od 999,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Cestovní pas pro psa a kočku

2022-08-01
Cestovní pas pro psa a kočku

Když se s domácím zvířetem pohybujeme po zemi, nemusíme mít u sebe doklad, který by naše zvíře identifikoval. Pokud však cestujeme do zahraničí, musíme mít u sebe platný pas pro našeho psa, kočku nebo fretku. Jaká jsou současná pravidla týkající se držení takového dokumentu? Existují zjednodušené postupy pro vstup Ukrajinců s domácími zvířaty do České republiky?

Co je to pas zvířete v zájmovém chovu?

Cestování po zemi se psem nebo kočkou nevyžaduje doklad k identifikaci našeho domácího mazlíčka, ale cesta do zahraničí se zvířetem v zájmovém chovu je již spojena s povinností mít pas zvířete v zájmovém chovu.
Pas psa, kočky nebo fretky je dokument, který identifikuje vaše zvíře a obsahuje nezbytné informace o jeho osobních vlastnostech, očkování, cestovním povolení atd. Tato malá brožura kombinuje potřebné informace s pasem. Tato malá brožurka je kombinací úředního průkazu totožnosti a zdravotní knížky našeho domácího mazlíčka. Český pas pro čtyřnožce je platný ve 27 zemích Evropské unie. Ctí ji i některé země mimo EU, například Island, Severní Irsko, Monako, Norsko, Švýcarsko a San Marino. Při cestě do cizí země je důležité zjistit, zda je váš cestovní pas v dané zemi platný a zda nepotřebujete další povolení, certifikáty apod. pro dodatečná očkování nebo veterinární vyšetření.

Jaké informace obsahuje pas psa, kočky nebo fretky? Údaje v pasu zvířete v zájmovém chovu jsou následující:

 • křestní jméno,
 • příjmení,
 • kontaktní údaje majitele zvířete,
 • jméno psa/kočky,
 • druh,
 • plemeno,
 • pohlaví,
 • datum narození a všechny charakteristiky a charakteristické znaky zvířete,
 • jméno, kontaktní údaje a podpis veterinárního lékaře oprávněného vystavit a vyplnit identifikační doklad,
 • umístění transpondéru nebo tetování, datum implantace nebo aplikace nebo datum přečtení čipu nebo tetování a alfanumerický kód uvedený na transpondéru nebo na tetování,
 • podpis majitele zvířete,
 • údaje o očkování proti vzteklině,
 • datum, kdy byl odebrán vzorek krve na titrační test na protilátky proti vzteklině,
 • informace o provádění preventivních zdravotních opatření týkajících se jiných nemocí a infekcí než vztekliny,
 • další nezbytné informace o zdravotním stavu přepravovaného zvířete.

Jak a kde mohu získat pas pro psa nebo kočku?

Jak vyrobit pas pro psa, kočku nebo fretku? Nejlepší je obrátit se na veterinárního lékaře, který je oprávněn tento typ dokladu vystavit. Takový specialista obvykle může zvíře také očipovat, pokud to dosud nebylo provedeno. Všechny potřebné zákroky pak mohou proběhnout během jedné návštěvy veterináře. Seznam veterinárních lékařů oprávněných vydávat pasy pro zvířata v zájmovém chovu naleznete na příslušných okresních veterinárních radách. Veterinární lékař se zákonným oprávněním vydá psovi, kočce nebo fretce pas poté, co se ujistí, že zvíře bylo označeno v souladu s platnými právními předpisy. Veterinární lékař v případě potřeby doplní do pasu příslušné údaje a zajistí, aby majitel zvířete identifikační doklad podepsal. Takový pas je platný po celý život zvířete, pokud má aktuální potvrzení o platném očkování, zejména proti vzteklině.

Domácí zvířata by měla cestovat se svými majiteli, ale je přípustné, aby je doprovázela jiná osoba než majitel. V takovém případě musí být se zvířetem přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že zvíře je přepravováno pro nekomerční účely. Kromě toho se zvíře musí do pěti dnů po přemístění vrátit ke svému majiteli.

Cena pasu pro psa, kočku nebo fretku se pohybuje kolem 600 Kč. K této částce je však třeba připočítat poplatky za nezbytná očkování, případné čipování atd..

Zobrazit další položky z Srpen 2022
pixel