Doprava zdarma od 999,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Informační povinnost pro uživatele Facebooku

Informační povinnost pro uživatele Facebooku

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Nařízení", jsme povinni poskytnout vám informace o zpracování vašich osobních údajů společností Max & Mrau v souvislosti s provozem naší fanouškovské stránky. Přečtěte si prosím následující informace.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Max & Mrau Sp. z o.o. se sídlem v Lodži (91-342) na ulici Zbąszyńska 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž - Śródmieście v Lodži, XX obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000765954, NIP: 9471999060, základní kapitál ve výši: 1 155 000 PLN zaplaceno v plné výši. Kontakt se správcem je možný prostřednictvím kontaktních údajů správce nebo osobně v sídle správce.

Jak provádíme ochranu osobních údajů a jak uplatnit svá práva?

Pro zajištění nejvyšších standardů ochrany osobních údajů ve společnosti Max & Mrau Sp. z o.o. byl jmenován inspektor ochrany osobních údajů. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů, a zejména uplatnění vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, se můžete na inspektora obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: dpo@maxandmrau.cz

Čí údaje zpracováváme?

V souvislosti s provozem fanouškovské stránky Max & Mrau.cz zpracováváme následující údaje osob, které:

 1. navštívily naši fanouškovskou stránku;
 2. přihlásily se k odběru kliknutím na "To se mi líbí" / "Sledovat";
 3. reagovaly na námi zveřejněné příspěvky;
 4. zveřejnily komentáře na naší fanouškovské stránce;
 5. poslaly soukromou zprávu Maxovi a Mrauovi;
 6. sdílely příspěvek z naší fanouškovské stránky na svém profilu.¨  

V jakém rozsahu a z jakého zdroje jsou zpracovávané údaje?

Zpracovávány jsou údaje, které jste zveřejnily na svém profilu, jako je vaše ID, jméno a příjmení, obrázek, obsah komentářů, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které jste zveřejnili na svém profilu.

Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Správce může zpracovávat vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. zveřejňování příspěvků na fanouškovské stránce Max & Mrau;  
 2. výměna korespondence v komentářích pod příspěvky;
 3. odpovídání na vaše dotazy, včetně soukromých zpráv;
 4. informování o sortimentu výrobků a služeb Max & Mrau, tj. vlastní marketing. Výše uvedené účely zpracování jsou založeny na oprávněném zájmu Správce - čl. 6 odst. 1 písm.
 5. Nařízení. Tento oprávněný zájem spočívá v: odpovědi na komentáře uživatelů, odpovědi na soukromé zprávy, informování o našich aktivitách (vlastní marketing), provádění statistické analýzy dat týkajících se fanouškovské stránky Max & Mrau.

Je poskytnutí osobních údajů povinné?

Vzhledem k fungování sociální sítě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, ale jejich zpracování souvisí s přihlášením k odběru naší fanouškovské stránky, komentováním a odpovídáním na příspěvky zveřejněné na naší fanouškovské stránce, zasláním soukromé zprávy.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Příjemci vašich osobních údajů mohou být:

 1. výhradně na základě příslušných dohod o pověření zpracováním osobních údajů a se zajištěním, že výše uvedené subjekty uplatňují odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany údajů;
 2. vlastník sociální sítě Facebook v souladu se stálými zásadami ochrany údajů definovanými společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/about/privacy;
 3. subjekty, kterým je Správce povinen předávat údaje podle platných právních předpisů; Vzhledem k tomu, že Facebook má celosvětovou působnost, může docházet k předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor podle stálých pravidel pro předávání údajů definovaných společností Facebook, která se nemění (informace o tom jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy).

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme, se může lišit v závislosti na účelu zpracování:

 1. údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce budou zpracovávány do doby, než bude podána účinná námitka nebo než tento zájem pomine (s výjimkou zpracování pro statistické účely);
 2. statistické údaje týkající se návštěvníků fanouškovské stránky budou zpracovávány po dobu dostupnosti těchto údajů na Facebooku, což jsou přibližně 2 roky; Zároveň bychom vás rádi upozornili, že můžete kdykoli přestat sledovat fanouškovskou stránku Max & Mrau a smazat své komentáře.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním údajů?

V rozsahu stanoveném zákonem máte právo na:

 1. přístup k vašim datům; 
 2. opravu zpracovávaných údajů;
 3. smazání osobních údajů;
 4. omezení zpracování údajů správcem; e. právo vznést námitku proti zpracování, pokud je jeho zpracování založeno na oprávněných zájmech správce, f. právo na přenositelnost údajů (pokud taková možnost existuje); Máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu - předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o právu podat stížnost jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/ 

Profilujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

pixel